Sammen med 150 generalister og specialister udvikler vi Danmarks første offentligt akkrediterede standard for due diligences.


Standarden bliver udviklet og besluttet af omkring 150 udpegede personer med speciale i små og mellemstore virksomheder.

Tilmeld dig og vær med til at skabe Danmarks og EU's første standard for SMV due diligence


Legitimitet og gennemsigtighed er afgørende for en standard. Vi arbejder derfor kun med anerkendte personer, organisationer og metoder. Standarden godkendes af Den Danske Akkrediteringsfond, DANAK.


Det langsigtede mål er, at IDDAS også bliver akkrediteret af EA og IAF.

Vores PARTNERE og SAMARBEJDSPARTNERE