Advisory BoardIDDAS advosory Board består af erfarne erhvervspersoner med mange års erfaringer indenfor investeringer i små og mellemstore virksomheder og i virksomheders forskellige udviklingsfaser.


De bidrager med deres indsigt og erfaringer til af skabe Danmarks og EU's første  due diligence standard for SMV'er.Jesper Jarlbæk

Formand for IDDAS Advisory Board, Bestyrelsesformand, DanBan.

Per Lind

International forretningsudvikling

Christian Dalum

Partner, Partner,

Dane Capital. Udpeget til  Advisory Board af DanBan.

Kim Peiter Jørgensen

Facilitator, Management and Information Systems

Julie Grenaa

Business Psychologist, executive advisor. Develop leadership and organisations driving business.

Dr. Boris Düdder

Assistant professor, University of Copenhagen.

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores advisory board, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem omkring 200 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder. Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.