Frigør dit potentiale og forøg værdien

Bestyrelse

IDDAS - Danmark


IDDAS bestyrelse består af meget erfarne forretningsfolk, der alle har erfaring med udvikling af virksomheder og bestyrelsesarbejde på CV'et.

De er udpeget af bl.a. Dansk Erhverv, Dansk Industri, DanBan og Asnet Board.

De bidrager med deres indsigt og erfaringer til at udvikle IDDAS til Danmarks førende udvikler af standarder og andre værktøjer til SMV-virksomheder.Uwe Birkkjær

Formand for bestyrelsen, udpeget af Dansk Erhverv.

Peter Gjedde

Medlem af bestyrelsen,

udpeget af Asnet Board

Christian Dalum

Næstformand for bestyrelsen, udpeget af DanBan.

Hanne Anderson

Medlem af bestyrelsen,

udpeget af Dansk Industri, SMV

Kim Peiter Jørgensen

Medlem af bestyrelsen,

udpeget af IDDAS.

Mads Middelboe

Medlem af bestyrelsen,

udpeget af IDDAS Associates

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores bestyrelse, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem omkring 150 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder. Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.