Styregruppe

Projektet SMV Due Diligence StandardIDDAS styregruppe har fuldført deres arbejde og er derfor, efter planen, blevet nedlagt. Arbejdet overtages af IDDAS bestyrelse.

Fra IDDAS vil vi takke alle for deres afgørende arbejde med udviklingen af SMV Due Diligence Standarden. Styregruppen har været afgørende i kvalitetsstyringen af udviklingen og grundlaget for det færdige værktøj.

De har bidraget med deres indsigt og erfaringer til at skabe Danmarks og EU's første  due diligence standard for SMV'er.

IDDAS refererede i projektet til styregruppen.Uwe Birkkjær

Formand for styregruppen, udpeget af Dansk Erhverv.

Peter Gjedde

Medlem af styregruppen, udpeget af Asnet Board

Janicke Schultz-Petersen

Næstformand for styregruppen, udpeget af Dansk Industri.

Bjarne Henning Jensen

Medlem af styregruppen, udpeget af Ledernes Hovedorganisation

Marie-Louise Bjerg

Medlem af styregeruppen, udpeget af IDDAS.

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores bestyrelse, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem omkring 150 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder. Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.