SMV Due Diligence

Hvorfor en due diligence for SMV'er?

   SMV'er er sommetider involveret i at rejse kaptial, foretage investeringer, lave strategiske samarbejder og stå over for generationsskifter.

   Når vurderingen af SMV'en skal laves, møder virksomheden personer og metoder de ikke forstår, men som alligevel skal gennemføres for at investoren forstår virksomheden. Investoren har sin metode og banken har også sin metode. SMV'en har ikke nogen metode.

   Virksomhedens og investorens forståelse af dokumentationen og virksomhedens udvikling er meget forskellig.

   Vi vil gerne skabe en gensidig forståelse mellem parterne, men også øge SMV'ens og investorens indsigt i virksomheden.

   Dette gør vi ved at standardisere de grundlæggende due diligence områder en SMV kan vurderes på og samtidig skabe en dybde i analysen, der indebærer at virksomhedens modenhed bliver vurderet på alle væsentlige områder.

Legitimitet


Vores tilgang til at lave due diligences


Legitimitet betyder alt, når en standard skal skabes.

   Derfor skabes standarderne i løbendsamarbejde med 100-200 praktikere, der kender problemstillingerne både som SMV-ejer og som professionel investor.

IDDAS rolle er at facilitere praktikernes indsigt og skabe brugbare due due diligences. 

   Vores standarder bliver lavet af praktikere med indsigt, men baseret på videnskabelige metoder, der sikrer konsistens.

   Alle vores standarder bliver offentlige efter accept af DANAK. Den Danske Akkrediteringsfond.

 

Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem 100-200 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder. Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke due diligence

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores advisory board, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.