SMV Due Diligence

Hvorfor en due diligence for SMV'er?

SMV'er er sommetider involveret i at rejse kapital, foretage investeringer, lave strategiske samarbejder og stå over for generationsskifter.

Når vurderingen af SMV'en skal laves, møder den krav og metoder den ikke kan relatere sig til, men som alligevel skal gennemføres for at investorerne forstår virksomheden. Investorerne har hver især deres metode og bankerne har også hver deres. SMV'en har ikke nogen metode.

Virksomhedens og investorernes forståelse af den ønskede dokumentation og virksomhedens udvikling og potentiale er meget forskellig.

Vi vil gerne skabe en gensidig forståelse mellem parterne, men også øge SMV'ens og investorernes indsigt i virksomheden.

Dette gør vi ved at standardisere de grundlæggende due diligence områder en SMV kan vurderes på og samtidig skabe en dybde i analysen, der indebærer at virksomhedens modenhed bliver vurderet på alle væsentlige værdiskabendeområder.

Legitimitet

Vores tilgang til at lave due diligences


Legitimitet betyder alt, når en standard skal skabes.

Derfor skabes standarderne i løbende samarbejde med omkring 200 praktikere, der kender problemstillingerne både som SMV-ejer og som professionel investor.

IDDAS rolle er at facilitere praktikernes indsigt og skabe brugbare due due diligences. 

   Vores standarder bliver lavet af praktikere med indsigt, men baseret på videnskabelige metoder, der sikrer konsistens.

   Alle vores standarder bliver offentligt tilgængelige.

 

Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem omkring 200 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder. Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores advisory board, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.