Frigør dit potentiale og forøg værdien

Associates


Som Associate til IDDAS kan du blive autoriseret i SMV-standarden og dermed muligheden for at verificere SMV'er i standarden. Vi har skabt et nyt forretningsområde for SMV-konsulenter og vi uddanner løbende nye Associates. Vi uddanner både selvstændige konsulenter og konsulenter fra rådgivningsfirmaer. Associates skal have praktisk erfaring som leder, som en del af ledelsen af en SMV gennem minimum 5 år eller som konsulent eller anden form for rådgivning af SMV’er. Associates skal have kendskab til relevante lovgivningsmæssige krav og samtidig have en bred indsigt i strategi, ledelse, processer og systemer, samt have indsigt i salg, drift, organisation og økonomi.

Mads Middelboe

Autoriseret Associate

Direktør

Palle Isaksen

Autoriseret Associate

Direktør

Jan A. Nielsen

Autoriseret Associate

Direktør

Poul Sørensen

Autoriseret Associate

Direktør

Erik Holst

Autoriseret Associate

Direktør

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores bestyrelse, er erfarne praktikere der har gennemført mange investeringer og vurderinger af SMV'er og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder virksomhedsanalyse gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med vurdering af virksomhed på såvel erfaring som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.Vores vision

Vi bygger en omfattende og basal grundsten for vurdering af virksomheder, som kan bruges af langt de fleste SMV'er. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle virksomhedsvurderinger der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik analyse for udvalgte brancher kan komme på tale. 

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem mere end 150 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens analyseværktøj for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til teknologibaserede virksomheder. Vores base af praktikere og eksperter vil løbende blive tilpasset så de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.