IDDAS METODE

IDDAS Modenheds

Standard 

partner-snakker-sammen
board-post-its-mand
HVAD ER IDDAS METODEN?

IDDAS Modenheds Standard

IDDAS Modenheds Standard er baseret på ISO/IEC 17029:2019, en ISO standard for overensstemmelsesvurderinger, der stiller krav til validerings- og verifikationsorganer som IDDAS, der skal gennemføre verifikationer hos kunder. 

 

Legitimitet betyder alt, når en standard skal skabes.

Derfor er vores standard lavet i samarbejde med mere end 200 SMV-ejere og professionelle rådgivere, der kender problemstillingerne fra hverdagen.

IDDAS ejer standarden og dermed rettighederne til anvendelsen heraf, helt eller delvist.

HVORDAN BLEV SMV MODENSHEDS STANDARDEN SKABT?

Historien bag SMV Modenheds Standard

SMV Modenheds Standard blev skabt gennem en periode på 12 måneder, hvor IDDAS havde defineret en proces til udviklingen baseret på en såkaldt Delphi metode, som er en anerkendt akademisk metode. Metoden går basalt set ud på at nogle ekspertgrupper udvikler forslag som et stort panel af generalister og specialister skal kommentere på og komme med nye forslag som ekspertgruppen skal forholde sig til. Denne proces fortsætter indtil man har opnået et færdigt resultat.


IDDAS udviklede den konkrete Delphi metode til formålet og ledte den samlede proces, der førte frem til den udviklede standard. Baseret på ca. 300 godkendte SMV generalister og specialister tilmeldte 188 sig til at deltage i gennemførelsen af Delphi undersøgelsen med start i januar 2021 og ved slutningen af udviklingen deltog 150. 

maand-papir-laptop-snak
2-maend-teamwork-kontor
PROCESSEN I SMV MODENHEDS STANDARDEN

5 runder i IDDAS Modenheds Standarden

Konkret definerede IDDAS fem runder der skulle gennemføres:

  1. Definition af Hovedområder
  2. Definition af analyseområder (underområder til hovedområder)
  3. Definition af tværgående områder
  4. Definition af modenhedsscoren, skala og formulering
  5. Definition af udsagn indenfor alle analyseområder, fordelt på tværgående områder

Hele den definerede sammenhæng for SMV Modenheds Standarden kan ses her → 

IDDAS fik godkendt standarden i december 2021 og blev akkrediteret af DANAK i november 2022. Dermed er IDDAS det første verifikationsorgan i Danmark og EU til at gennemføre verifikationer indenfor standarden.

VERTIFIKATION

IDDAS forpligtelse til upartiskhed

Hos IDDAS anerkender vi betydningen af upartiskhed i udførelsen af vores verifikationsaktiviteter og håndtering af interessekonflikter, hvorved objektivitet kan sikres.  


Vi har fuld gennemsigtighed mht. vores samlede verifikationsproces ved henvendelse under Kontakt.

partner-og-samarbejdespartner-snakker
DU ER VELKOMMEN TIL AT TAGE FAT I OS

Få et møde om dine muligheder

Hvis du vil vide mere om IDDAS og vores metoder, kan du booke et møde med en af vores dygtige associates. De vil sammen med dig forklare mere og hvordan du kan komme videre.

laptop-table-mature-male-women-younger-male