Partnere

Vi er glade for at både DanBan og Asnet Board vil være partnere med IDDAS i dette projekt.


                                         DanBan, har supporteret IDDAS fra begyndelsen.                                         Deres over 235 medlemmer er en styrke i kraft af medlemmernes professionelle investeringserfaring samt deres erfaring med due diligence i praksis. Medlemmerne er både investorer, ejerledere og bestyrelses-medlemmer og kender derfor til due diligence fra begge sider af bordet.


                                       Asnet Board er med over 200 medlemmer                                                   Danmarks mest omfattende bestyrelsesnetværk med professionelle ressourcer og services til deres medlemmer. Medlemmernes erfaring med due diligence er omfattende og de leverer en absolut stærk ressource i projektet som vi mener vil styrke chanchen for succes.

Samarbejdspartnere  

Velkommen til Dansk Industri, Dansk Erhverv og Lederne som samarbejdspartnere i projektet.


                       Dansk Industri er med over 18.000 medlemmer Danmarks                                   største organisation for SMV'er. Anslået er ca. 12.000 medlemmer SMV'er. DI hjælper virksomheder med rådgivning indenfor mange områder og er ledende i bestræbelserne på at skaffe danske virksomheder der bedste rammevilkår, herunder de bedste vilkår til at udvikle virksomhedernes forretingsgrundlag.


                      Dansk Erhverv er med sine mere end 17.000 medlemmer både                          en erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening. DE arbejder for, at Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i til gavn for arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang. DE arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og handlekraft.

                                                  Ledernes Hovedorganisation er sat i verden for at levere professionel, målrettet service til alle medlemmer i de tre søsterorganisationer Lederne, Virksom og PRO. Vi kan matche et dynamisk og fleksibelt arbejdsmarked, hvor rigtig mange skifter karrierespor fra eksempelvis fagspecialist til leder eller fra leder til selvstændig

Vores vision

Vi bygger en omfattende due diligence grundsten, som kan bruges af langt de fleste virksomheder. Baseret på denne grundsten, vil vi udvikle yderligere standarder som naturlige udbygninger. Vi vil udvikle due diligences der inkluderer forskellige teknologier, ligesom udviklingen af en specifik due diligence for udvalgte brancher kan komme på tale. Vi er åbne overfor idéer.

Vejen frem

Vores arbejde baserer sig på legitimitet gennem omkring 200 praktikere. Dette arbejdsfællesskab vil bygge fremtidens due diligences for nye teknologier og typer af virksomheder, lige fra sociale virksomheder til blockchain baserede virksomheder. Vores base af praktikere vil løbende blive tilpasset således at de bedste kompetencer kommer i spil til den specifikke udfordring.

Vores baggrund

Såvel IDDAS teamet som vores advisory board, er erfarne praktikere der har gennemført mange investering og andre finansielle løsninger og dermed har stor indsigt i de mange forskellige måder due diligences gennemføres på i dag. Vi bygger vores arbejde med due diligences på såvel erfaringen som videnskabelige metoder for at skabe de bedste løsninger.